ANA SAYFA > REAKTÖRLER > ORTA GERİLİM REAKTÖRLERİ

ORTA GERİLİM REAKTÖRLERİ Orta Gerilim Reaktörü


AKIM SINIRLAMA REAKTÖRLERİ


Akım sınırlama reaktörleri kısa devre akımını sınırlamak için iletim/dağıtım hatlarına Ya da feederlara seri bağlanan reaktörlerdir. Bu reaktörler kısa devre akımını sınırlayarak hat üzerindeki ekipmanların korunmasını sağlamak için kullanılırlar.Bu sayede daha küçük kısa devre akımına sahip devre elemanları kullanılarak oluşturulan sistemin ucuza mal edilmesi sağlanır.

Bu reaktörlerin üzerindeki gerilim düşümü reaktörün empedansına bağlıdır ve genellikle reaktansları düşüktür.


ELEKTRA OG AKIM SINIRLAMA REAKTÖRLERİNİN KULLANIM ALANLARI


  • Paralel hatlarda yük paylaşımı esnasında dengeleme reaktörü olarak  
  • İki farklı hattın birbirine eklendiği noktada bağlantı reaktörü olarak
  • Kondansatör banklarında akım sınırlama ve damping reaktörü olarak

DAMPİNG REAKTÖRLERİ


Bu reaktörler kapasitör bankalarının önüne seri bağlanarak kapasitörlerin devreye giriş – çıkış anlarında oluşturduğu aşırı akımları sınırlamakta kullanılır. Özellikle düşük empedanslara sahiptirler. Kapasitör bankalarının yüksek frekanslarda oluşturduğu kısmi deşarj akımlarına ve kapasitör bankı nominal akımına dayanabilecek şekilde tasarlanırlar.

Damping reaktörler, şebeke gerilim regülasyonu, geçici durumlara karşı kararlılığı ve dağıtım hattının kapasitesinin arttırımına katkı sağladığı gibi, hat kayıplarının azaltılmasını sağlayarak, parasal yönden ekipmanların tasarruflu seçimini sağlar.


OG HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ


Harmonik filtre reaktörleri, harmonik akımlarının yolu üzerinde oluşturulmuş paralel rezonans devreleridir. Genel olarak kondansatör grupları ile reaktörler seri bağlanarak ayarlı ( tuned ) ya da ayarsız ( detuned ) harmonik filtreler oluşturulur. Düşük empedansları sayesinde hem harmonik akımlarını elimine eder, hem de sistemin ihtiyaç duyduğu reaktif gücü sisteme sağlar.

Çeşitli frekanslarda oluşan özellikle 3. 5. 7. 11. ve 13. harmonik akımları için ayrı ayrı rezonans devrelerinin kurulması gerekmektedir.

Hava nüveli reaktörler bağlantı tipine göre tek fazlı ve üç fazlı olabileceği gibi, tek tek Ya da üst üste konularak monte edilebilir. Üç bobinin üst üste konulmasında dikkat edilebilecek önemli bir husus fazların birbirleri arasında oluşturacağı endüktansın temel endüktans yanında ihmal edilebilir olmasıdır.


OG ŞÖNT REAKTÖRLER


Orta gerilim kabloları ve iletim hatlarının boşta çalışması durumunda iç kapasitansı yüksek kapasitif reaktif enerji oluşmasına neden olur. Sonuç olarak hat sonunda gerilimlerde yükselmeile karşılaşılır. Bu tip hatlara şönt reaktörler takılarak iletim hattında oluşan kapasitif reaktif enerji kompanze edilir ve hat sonu gerilimlerinin normale dönmesi sağlanır. 


ELEKTRA ORTA GERİLİM REAKTÖRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ


  • Nominal Gerilim: 6,3-34,5 KV
  • Nominal Frekans: 50 Hz
  • Hava ya da demir nüveli üretim
  • Mono faz ya da üç fazlı yapı
  • Müşteri talebine göre bakır veya aluminyum sargılı iletken
  • OG şönt reaktörler, damping reaktörler ve OG harmonik filtre reaktörleri orta gerilim kompanzasyon sistemlerinde kullanılmaktadır.
  • Bütün Orta Gerilim Reaktörleri Elektra bünyesinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartlarında üretilmektedir.