ELEKTRA
  • ENGLISH

ÜRÜNLER

ANA SAYFA > ÜRÜNLER > REAKTÖRLER

GENEL
Tüm sarımlarda bakır veya aluminyum iletken kullanılır ve bu iletkenlerin izolasyon malzemeleri belirlenmiş izolasyon sınıflarına uygundur. Tüm ELEKTRA reaktörleri vakum ortamında, izolasyon sıvısı içerisine daldırılır ve fırınlanarak kurutulur. Müşteri belirtmediği sürece B sınıfı izolasyona uygun transformatörler üretilir.

GERİLİM ve AKIM
Gerilim ve akım değerleri talep edilen değerlere göre dizayn edilir.

LİNEARİTE
Özellikle belirli bir rezonans frekansının yakalanması gereken uygulamalarda linearite büyük önem kazanmaktadır. Bir reaktörün linearitesi reaktörün çalışma durumundaki akı yoğunluğuna bağlıdır. Nominal durumdaki akı yoğunluğu değeri limit değerlerin oldukça altında seçilmelidir. Anlık aşırı yüklenmelerde bu değerin geçilmesi halinde, nüve aşırı ısınmaya başlar ve endüktans değeri azalmaya başlar.

Reaktörün bir rezonans devresine bağlı olması durumunda azalan endüktans değeri nedeniyle rezonans frekansı kayar ve sistemde daha büyük dengesizliklere yol açabilir.
Bu sebeple reaktörlerin tasarım aşamasında doyum noktasının nominal çalışma noktasından uzakta olmasına dikkat edilmeli ve manyetik tasarımın buna göre yapılması gerekmektedir.

REAKTÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GÜÇ VE ISINMA
Reaktörler kullanım alanlarından dolayı nominal akımlarının normal şartlarda yaratacağı kayıpların daha üzerinde bir ısınma karakteristiği sergilerler. Bunun sebebi reaktörlerin üzerinden akan akımın yüksek frekanslı harmonik içeriğidir. Bu harmonik içerik, reaktörün nüvesinin ve sarımının daha çok ısınmasına yol açar. Bu sebeple reaktörlerin tasarım aşamasında bu tip akımlara maruz kalacağı öngörülmeli ve reaktörün ısıl tasarımının buna göre yapılması gereklidir.

HAVA ARALIĞI
Reaktörlerde dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise doyumu engelleyen hava aralıklarının yapısıdır. Yüksek akımlarda ve yüksek frekanslarda bu hava aralığının çevresindeki elektromanyetik saçıntı saçda ve sargıda ciddi ek kayıplara yol açmakta ve reaktörün aşırı ısınmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple reaktörlerin tasarım aşamasında hava aralığı değeri seçilirken akım ve frekans değerleri kontrol edilmelidir.

KURULUM TALİMATLARI
Reaktörün montajı garantiliyecek şekildedi yapılmalıdır. Soğutma kanalları açık olmalı hava sirkulasyonu engellenmemelidir.

ÇALIŞTIRIRKEN
Reaktör devreye alınmadan önce etiketteki nominal gerilim ve frekans değerinin, şebeke değerleri ile aynı olup olmadığı karşılaştırılmalıdır. Bağlantı vidaları iyice sıkılmalıdır.

BAKIM
Çalıştırma ve bakım işlerini sadece yetkili personel yapmalıdır. ELEKTRA reaktörleri bakım gerektirmez. Bağlantılar ve transformatöre bulaşan toz vb. yılda iki kez kontrol edilmelidir.