ELEKTRA
  • ENGLISH

KALİTE

ANA SAYFA > KALİTE
KALİTE

KALİTE

Ürünlerimiz ve üretim bandımız gerek iç gerekse bağımsız dış denetimlere tabidir. Bu sayede sürekli artmakta olan güvenlik ve kalite gereksinimleri karşılanabilmekte ve ürünlerimiz güncel dünya standartlarına uyumluluk sağlayabilmektedir.

Elektra olarak bizim hedefimiz genişleyen dünya pazarına aynı kalite ve güvenlik prensibiyle ürünlerimizi sunmaya devam etmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için varolan sertifikalarımıza ek olarak yeni sertifikalar almanın çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda 2012 senesi içerisinde geniş sertifika ağımıza IRIS sertifikasını ekleyerek Türkiye'de bu sertifikaya sahip olan 5. şirket konumuna geldik.

Mevcut çabalarımızın ürünü olarak reaktör ürün grubumuz için aldığımız UL sertifikası ile Türkiye'de bu ürün grubu için UL sertifikasına sahip ilk ve tek markayız.

KALİTE

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ


• Uygulamış olduğumuz İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve KALİTE yönetimi faaliyetlerinde belirlenen amaç ve hedeflerin sonuçlarını izleyerek, sürekli olarak iyileştirmek.

• Etkin yönetim ve çalışanların bilinçli katılımı ile tüm ürünlerde müşteri ihtiyaçlarını yüksek verimlilikle karşılamak, yasal şartlara uymak ve sürdürmek.

• Müşteri memnuniyetinin sürekli olarak arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ölçmek, değerlendirmek, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile iyileştirme çalışmaları yapmak.

• Kalitemizi ve faaliyetlerimizi etkileyen tüm tedarikçilerimizle, müşterilerimizle güven, işbirliği ve sürekli gelişme anlayışı ile çalışmak.

• Personel sağlığı ve emniyetini sağlamak için mevcut sistemimizi sürekli iyileştirmek, ÇEVRE ve ISG boyutlarımızla ilgili ulusal ve uluslararası standart ve tüm yasal şartlara uymak.

• Topluma karşı sorumluluklarımızda, örnek, güvenilir, dürüst ve çevreye saygılı olmak.

• Faaliyetlerimizin olumsuz ÇEVRE etkilerini en aza indirmek için çalışmak ve çevresel kirlenmenin önüne geçmek, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak.

• Sıfır iş kazası ilkesi ile faaliyetlerimiz sırasında, makul ve uygulanabilir ölçüde güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi meslek hastalıkları ve iş kazalarının oluşmasını engelleyecek tedbirler almak.